Når breidda får einarane til å bløma og veksa

foto