Båtkonvoi i Langevåg

PRYDELEG SYN: Flotte «Gå På» var med på konvoien. Foto: Geir Einarsen

17.maifeiringa i Langevåg hadde også ved seg ein båtkonvoi.

I ettermiddag vart det arrangert båtkonvoi i Langevåg i staden for tradisjonelt 17.mai-tog. Mellom 40 og 50 båtar var med. Konvoien gjekk frå Kåso til Vorlandsvågen.

Sjå vår biletserie frå konvoiarrangementet.