Politiet på plass: Politipatruljane har vore ute fleire stader for å be huseigarar om å skru ned musikken. Foto: Håvard Hammarstrøm

Fleire meldingar om støy og høg musikk

Sør-Vest politidistrikt fekk i løpet av natt til påskeaftan inn sju meldingar om støy og høg musikk i distriktet.

Det går ikkje fram av meldinga på Twitter kor i distriktet meldingane kom frå, men det blir opplyst at det var snakk om forstyrring av nattero og høg musikk fleire stader i distriktet.

– Me har vore på fleire av adressene og gitt munnlege pålegg, blir det opplyst.

Les også
Politiet minner om heilagdagsfreden