Trafikkulukka på Bømlo - trefte murkant og mista kontrollen

foto