Kraftprodusentar ønskjer å orientere formannsskapet om potensiell kraftproduksjon på Bømlo