Bømlingane kjøper mindre alkohol lokalt enn folk elles i landet