KrF hadde eit sterkt ønskje om å få ordføraren

foto