Feltanalysane tyder på at det er magnetitt med vanadium i det 20 tonn tunge prøvematerialet

foto