Noreg, USA og Kina satsar mest på lakseoppdrett på land

foto