Siva blir med på bygging av teknologisenter og ny vidaregåande skule på Rubbestadneset

foto