Skulebruksplanen blir ein første nøkkel for etterbruken av skulen på Espevær

foto