Har vedteke ny felles anleggspolitikk for Vestland

foto