Meiner ordninga no er på plass som vil skapa ro rundt legekontoret i Langevåg