Manglande infrastruktur vil påverke næringsplanane

foto