Det beste halvåret for norsk sjømateksport nokosinne