Nye reglar skal gjere det enklare å køyre drosje

foto