Gjorde hærverk på busskur, og kasta takpanner rundt seg