Startar bygging av nytt lakseslakteri i Langevåg i sommar