Kallar inn til formannskapsmøte etter smitteauke i nabokommunen