Bomring vil gi 175 millionar kroner til vegutbygging