Mæland oppmodar folk til å planleggje ferie i Noreg

foto