Samanstøyt mellom moped og bil i Leirdalskrysset på Svortland