Greit sildefiske, men det er vanskar i makrell-fisket

foto