Samrøystes KrF-ja til å forhandle om regjeringsmakt