Dømt til 120 dagar i fengsel for seksuelt overgrep