Ny næringsrådsleiar kjempar for dei vidaregåande skulane

foto