Statsforvaltaren opphever vedtaket om skadefelling av grågås