Vil fortsetja planlegginga for fleirbrukshall

foto