Rekemangel og høge prisar på sommaren – men det er om vinteren sjømat smakar best