Pasient med korona innlagt på intensiven på Stord sjukehus