Barnebrillene kan bli åtte tusen kroner dyrare for familien Kurth

foto