Foreslo at vegprosjekta som ikkje blir realisert gjennom Bømlopakken kjem inn i RTP