Pandemien fører til over 500 utsette operasjonar i veka

foto