Statsrekneskapen: Inntektene til staten har aldri vore høgare

foto