FrP: Vil oppheve taket i nettolønsordninga mellombels

foto