Éin av fem er meir einsam i feriar enn elles i året