Kapra både første og andre plassen i fotokonkurransen