Har fått kvalifiserte folk i dei fleste lærarstillingane