Sjøfart står for over 60 prosent av CO2-utsleppa i Bømlo

foto