Barnehagebarn song til dei eldre ved Teiglandshagen

foto