Ungdommane får møteplass i delar av gamle BUS

foto