Ynskjer å gjera Siggjarvåg meir attraktiv for busette og turistar