Vedtok at berre utvalsleiar skal ha kontakt med media