Jakarian-ekteparet har bestemd seg for å reisa ut av landet