Tronge tider for kommunen, millionane rullar

foto