17 «nye» stillingar i kommunen: Ikkje alt er nytt

foto