Jobbar for at innbyggjarar i kommunen skal ha eit reflektert forhold til alkohol