Føreslår å meir enn dobla kvoten for havbrisling

foto