Ville sende budsjettframlegget attende til administrasjonen