Samferdselsministeren vil ha slutt på avrenning frå fisketransport